TLF:

22 74 37 00

HARLEV
KLOAKSERVICE

Harlev Kloakservice yder kloakservice for firmaer, private, grundejerforeninger, kolonihaveforeninger, sommerhusejere m.fl. og leverer herunder følgende Kloakserviceydelser:

  •  Rensning køkkenvaske
  •  Rensning toiletter og afløb
  • Højtryksspuling
  •  Spuling af omfangsdræn og gennemløbsbrønde
  • Sugning af sandfang
  •  Tanke og brønde
  •  Rodskære rør fra ø 75 - 100 mm
  • Desinificerende rengøring efter udført arbejde.

 

Harlev Kloak Service - Spuling og rensning af køkkenvaske, toiletter og afløb. Højtryksspuling. Spuling af omfangsdræn og gennemløbs brønd. Sugning af sandfang. Tømning af tanke og brønde.