TLF:

22 74 37 00

HARLEV
KLOAKSERVICE

Harlev Kloak Service
Lilleringvej 15
8462 Harlev


TLF. 22 74 37 00

Eller harlevkloakservice@live.dk

Harlev Kloak Service - Spuling og rensning af køkkenvaske, toiletter og afløb. Højtryksspuling. Spuling af omfangsdræn og gennemløbs brønd. Sugning af sandfang. Tømning af tanke og brønde.