TLF:

22 74 37 00

HARLEV
KLOAKSERVICE

Problemer med stoppet afløb Midtjylland? Få en effektiv rensning med Harlev Kloakservice

Få renset stoppet afløb Midtjylland med Harlev Kloakservice. Vi leverer billig og grundig rensning af stoppet afløb Midtjylland, toiletter og køkkenvaske døgnet rundt

Har du et stoppet afløb Midtjylland i vasken eller på toilettet, så få professionel hjælp af Harlev Kloakservice. Vi er en serviceorienteret og kompetent forretning, som renser stoppet afløb Midtjylland og udfører mange andre kloakeringsopgaver for firmaer, grundejere, kolonihaveforeninger og sommerhusejere overalt i Midtjylland. Vores priser er billige, og vores servicevogn står klar firetyve timer timer i døgnet til at komme ud og ordne dine problemer med beholdere, kloak eller et stoppet afløb Midtjylland.


Af de mange forskellige typer af opgaver, som Harlev Kloakservice er kompetent til at løse kan der her f.eks. nævnes: Højtryksspuling, spuling af omfangsdræn, sandfangssugning, rensning af beholdere, tanke og gennemløbsbrønde samt rensning af køkkenvask, diverse afløb og toilet. Ligeledes sørger vi efter færdiggjort arbejde for en gennemgribende rengøring af dine områder.

Mindre kloakproblemer kan meget hurtigt udvikle sig til alvorlige faremomenter for miljøet og din sundhed. Derfor så anbefaler vi, at du får professionel assistance til dine kloakeringsopgaver med Harlev Kloakservice.

Harlev Kloakservice ligger i Harlev udenfor århus, hvorfra vi løser kloakeringsopgaver og renser stoppet afløb Midtjylland for foreninger, firmaer og privatpersoner i Midtjylland.


Harlev Kloak Service - Spuling og rensning af køkkenvaske, toiletter og afløb. Højtryksspuling. Spuling af omfangsdræn og gennemløbs brønd. Sugning af sandfang. Tømning af tanke og brønde.